és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Vídeo corporatiu

Vídeo corporatiu

Presentació de Propamsa

Veure
Propam® Aisterm, SATE

Propam® Aisterm, SATE

Aïllament tèrmic per l'exterior d'un edifici, vídeo aplicació del nostre sistema Propam Aisterm.

Veure
Propam® FAST,  el morter ideal per a reparacions ultra ràpides.

Propam® FAST, el morter ideal per a reparacions ultra ràpides.

Propam® Fast, el morter per a fixació ràpida de qualsevol element d'obra sobre superfícies verticals i horitzontals, en interior i exterior.

Veure
Propam® Repar Techno. La nova generació de morters de reparació.

Propam® Repar Techno. La nova generació de morters de reparació.

Passivat de l'armadura, reconstrucció i rebliment, i protecció superficial en un sol pas i amb un sol producte.

Veure
Propam® Impelástic, la manera fàcil d'impermeabilitzar.

Propam® Impelástic, la manera fàcil d'impermeabilitzar.

Propam® Impelástic és un revestiment a punt per utilitzar d'assecat ràpid, que actua de membrana impermeabilitzant elàstica i flexible.
Ideal per impermeabilitzar les dutxes d'obra, els balcons, etc.

Veure
Propam® Cream, la barrera contra la humitat

Propam® Cream, la barrera contra la humitat

Propam® Cream és la barrera química hidròfuga per al tractament de els humitats per capil·laritat.
És un producte a punt per utilitzar, fàcil d'aplicar amb pistola sense que calguin bombes ni mecanismes d'injecció especials.

Veure
Reparació del formigó

Reparació del formigó

Passos que cal seguir per a una correcta reparació del formigó.

Veure
Revestiment de la façana amb morter monocapa Revat® Raspado.

Revestiment de la façana amb morter monocapa Revat® Raspado.

Revat® Raspado. Aplicació de revestiment monocapa.

Veure
Rejuntat de ceràmica amb la gamma Borada®

Rejuntat de ceràmica amb la gamma Borada®

Aplicació dels morters de rejuntat cimentosos de la gamma Borada

Veure
Borada® Epoluxe. La nova junta epoxi de neteja fàcil.

Borada® Epoluxe. La nova junta epoxi de neteja fàcil.

Rejuntada de ceràmica amb la junta epoxi Borada® Epoluxe

Veure
Pam® Flex. Col·locació de ceràmica amb adhesius cimentosos.

Pam® Flex. Col·locació de ceràmica amb adhesius cimentosos.

Aplicació d'adhesius cimentosos en paviments i alicatats

Veure
Anivellació de paviments amb el morter Nivelante 10.

Anivellació de paviments amb el morter Nivelante 10.

Aplicació del morter autoanivellador d'enduriment ràpid reforçat amb fibres Nivelante 10.

Veure
Estuc de façanes amb morter de calç Revat® Cal Fino.

Estuc de façanes amb morter de calç Revat® Cal Fino.

Com aplicar un estuc fi de calç a una façana.

Veure
Impermeabilització de superfícies amb Propam® Impe Flex.

Impermeabilització de superfícies amb Propam® Impe Flex.

Propam® Impe Flex és un morter impermeable de ciment flexible monocomponent apte per al contacte amb l'aigua potable.

Veure